Aceasta secțiune conține reglementările obligatorii aplicabile oricărei persoane fizice sau juridice care vizitează paginile și / sau folosește serviciile oferite de website-ul www.agroukuinchirieri.ro.
Orice persoană care vizitează site-ul www.agroukuinchirieri.ro se consideră, în mod automat, că a luat la cunoștință și este de acord cu termenii și condițiile de utilizare, pe care le acceptă fără rezerve, așa cum sunt prezentate în cele ce urmează.

Reglementările sunt elaborate și impuse de către proprietarul site-ului www.agroukuinchirieri.ro și vor putea fi modificate de către acesta fără consimțământul și fără anunțarea, în prealabil, a utilizatorilor săi.
În orice moment se face accesarea, în secțiunea „Termeni și condiții”, utilizatorii au la dispoziție și pot consulta termenii și condițiile în vigoare la momentul accesării site-ului.

Furnizorul, SC AGROUKU SRL, oferă servicii de inchiriere utilaje de constructii, prin intermediul paginii web www.agroukuinchirieri.ro, pentru clienți de pe întreg teritoriul Romaniei.

Pagina www.agroukuinchirieri.ro conține legături (link-uri) către alte pagini, precum și trimiteri și instrumente de căutare a informațiilor oferite de alți furnizori de servicii informaționale. Astfel, www.agroukuinchirieri.ro facilitează accesul utilizatorilor săi la informații considerate relevante și atractive.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, prin punerea la dispoziția destinatarilor a serviciului, a unor instrumente de căutare a informațiilor sau a unor legături cu alte pagini web, www.agroukuinchirieri.ro nu este răspunzător pentru informația în cauză și nu-și asumă nicio obligație pentru conținutul sau actualitatea / valabilitatea respectivelor pagini de internet, exceptând situația în care caracterul nelegal al acestor informații a fost constatat printr-o decizie a unei autorități publice.
Folosirea acestor pagini este supusă unor reguli de utilizare proprii, stabilite de către operatorii respectivelor pagini, utilizatorii având opțiunea de a alege, pe proprie răspundere, accesarea sau refuzul accesării acestor pagini.

Pentru mai multe informații privind protejarea datelor dumneavoastră de către platformele web terțe înspre care există legături de pe site-ul www.agroukuinchirieri.ro, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivele platforme (website-uri).

Transmiterea către destinatari din afara SEE (Spatiul Economic European)

Administratorii paginii web www.agroukuinchirieri.ro nu transmit date cu caracter personal către destinatari din afara SEE.

Protecția proprietății intelectuale

Conținutul paginii www.agroukuinchirieri.ro (incluzând designul, fotografii, imagini, elemente grafice, desene, articole, anunțuri, date, texte, materiale, programe și aplicații etc.) este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală (drepturile de autor) în vigoare. Prin urmare, este interzisă utilizarea, cu scopul reproducerii sau distribuirii, a oricăror materiale disponibile pe pagina www.agroukuinchirieri.ro, fără o permisiune scrisă, acordată în prealabil de către www.agroukuinchirieri.ro.

Anunțul de inchiriere

Pagina www.agroukuinchirieri.ro oferă servicii pentru doua categorii de utilizatori: persoane fizice si persoane juridice, care vor încheia un contract scris cu www.agroukuinchirieri.ro, obiectul respectivului contract fiind condițiile negociate de fiecare forma juridica cu www.agroukuinchirieri.ro în vederea inchirierii unuia sau mai multor utilaje.

 

Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, utilizatorii, cunoscând prevederile legii penale referitoare la falsul în declarații, declară și își asumă faptul că toate informațiile pe care le furnizează sunt corecte.

Prin accesarea paginii www.agroukuinchirieri.ro, atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, își dau consimțământul pentru primirea unor comunicări comerciale ulterioare prin intermediul poștei electronice.

Comunicări și reclamații

Utilizatorii sunt invitați să trimită comentarii, note, sugestii, observații sau raportări privind încălcarea unor reguli de utilizare a paginii la adresa info@agroukuinchirieri.ro

Utilizatorii pot folosi această adresă de mail și în cazul în care se consideră vătămați în drepturile lor printr-o acțiune a furnizorului.

Furnizorul va răspunde în maxim 10 zile la toate sesizările care sunt întemeiate și care conțin datele de identificare ale expeditorului și descrierea adecvată a situației la care se referă.

Orice reclamații  vor fi rezolvate numai dacă furnizorul este informat de către utilizator în cel mult 3 zile de la producerea evenimentului care constituie obiectul reclamației.

Utilizatorii se pot adresa de asemenea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin accesarea linkului: www.anpc.gov.ro.


Legea aplicabilă

Raporturile juridice născute din prezentul act între furnizor și utilizatori sunt guvernate de legislația românească, cu precădere de OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, OG nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță și Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu termeii și condițiile de utilizarea a paginii www.agroukuinchirieri.ro, care nu poate fi rezolvată în mod amiabil, urmează a fi soluționată de instanțele competente din Teleorman, competență pe care utilizatorii o acceptă în mod expres prin luarea la cunoștință și acceptarea acestor termeni și condiții.

Modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile pot suferi modificări în orice moment, pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru. Administratorul site-ului va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii și condițiile site-ului, fără a-l notifica pe acesta, în prealabil, referitor la schimbările apărute.

Despre Politica Cookie-uri


1. Ce este un cookie?